#}

Waterloolaan 33
1000 Brussel

Uitvoeren van zware verbouwingen aan het gebouw langs de straat, wijzigen van het profiel van het dak, uitgraven de kelders en brengen van structurele verbouwingen; wijzigen van de bestemming van een kantoorgebouw in een commercieelgebouw en inrichten een dienstwoning op de derde verdieping; afbraken van het achtergebouw en overdekken van de gebieden voor koer en tuin op het gelijkvloers

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 04/PU/1866921
Gemeentelijke referentie W3244/2022
Versie 3

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 23-12-2022
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Overlegcommissie 21-02-2024
Volledig dossier (Gewijzigd project) 31-01-2024
Betekening van de beslissing 20-03-2024
Begin van de werken 01-06-2024
Geldigheid van de vergunning 20-03-2027
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens