#}

Beemdgrachtstraat 8
1130 Brussel

Openbaar onderzoek afgerond

Bouwen van een eengezinswoning in de verkaveling AN680 (lot 4) en vellen van een hoogstammige boom

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van donderdag 2 november 2023 tot donderdag 16 november 2023

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 0 m² 349 m² Ontbrekend gegeven 349 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Op de gelijkaardige locatie is er geen vergunningsaanvraag

Tijdslijn
De tijdslijn wordt niet vermeld, want bepaalde gegevens ontbreken of zijn incoherent
Referenties
Gewestelijke referentie 04/PU/1865387
Gemeentelijke referentie B3188/2022
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

 Het aantal te vellen bomen wordt niet op gestructureerde wijze vermeld

Chronologie
Indiening 15-12-2022
Bijkomende elementen 29-08-2023
Volledig dossier 27-10-2023
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 02-11-2023
Einde van openbaar onderzoek 16-11-2023
Overlegcommissie 28-11-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 12-01-2024
 Einde van de opschorting 14-02-2024
Volledig dossier (Gewijzigd project) 21-02-2024
Betekening van de beslissing 20-03-2024
Begin van de werken 15-04-2024
Geldigheid van de vergunning 20-03-2027
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens