#}

Lloyd Georgelaan 14
1000 Brussel

Openbaar onderzoek afgerond

Uitbreiden van een eengezinswoning aan de achtergevel op de tweede en de derde verdieping,het bouwen van een extra verdieping waardoor het dak wordt gesloopt, het aanbrengen van terrassen op de platte daken, het isoleren van de achtergevel

Brussel
Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van donderdag 9 februari 2023 tot donderdag 23 februari 2023

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 415 m² 515 m² 515 m² 100 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 04/PU/1859085
Gemeentelijke referentie L2667/2022
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

Subtype
Bouwvergunning privé aanvrager

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
Chronologie
Indiening 19-10-2022
Bijkomende elementen 19-12-2022
Volledig dossier 31-01-2023
Begin van openbaar onderzoek 09-02-2023
Einde van openbaar onderzoek 23-02-2023
Overlegcommissie 05-04-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 03-05-2023
 Einde van de opschorting 24-07-2023
Volledig dossier (Gewijzigd project) 27-07-2023
Betekening van de beslissing 07-09-2023
Geldigheid van de vergunning 07-09-2026
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens