#}

de Busleydenlaan 63
1020 Brussel

Openbaar onderzoek afgerond

Verharden van de achteruitbouwstrook, inrichten van een parkeerplaats in de achteruitbouwstrook

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting zonder verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 2 van het besluit

Openbaar onderzoek

van donderdag 8 juni 2023 tot donderdag 22 juni 2023

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Op de gelijkaardige locatie is er geen vergunningsaanvraag

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 04/PU/1843195
Gemeentelijke referentie B1121/2022
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 19-05-2022
Bijkomende elementen 11-04-2023
Volledig dossier 05-06-2023
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 08-06-2023
Einde van openbaar onderzoek 22-06-2023
Overlegcommissie 04-07-2023
Betekening van de beslissing 18-10-2023
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens