#}

Grétrystraat 57
1000 Brussel

Creëeren een nieuwe woning in de zolder, vernieuwen de drie bestaande woningen, creëer een dakkapel op de achtergevel, vervangen het venster op het gelijkvloers door aluminium en glijden venster en herbouwen de uitbreiding op de begane grond en plaatsen van en terras op het platte dak

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goed (cf.Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Wijzigen van het aantal woningen in een bestaand bouwwerk Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 04/PU/1836022
Gemeentelijke referentie G331/2022
Versie 2

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 28-03-2022
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Overlegcommissie 15-03-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 26-04-2023
 Einde van de opschorting 05-07-2023
Volledig dossier (Gewijzigd project) 05-07-2023
Betekening van de beslissing 31-08-2023
Geldigheid van de vergunning 31-08-2026
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens