Emile Wautersstraat 28
1020 Brussel

Gewestelijke referentie 04/PU/1777318
Gemeentelijke referentie E225/2021
Gebruikersnaam 1777318
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
Bijkomende verplichting die sommige vergunningen inhouden. In dat geval is de afgifte van de vergunning afhankelijk van de uitvoering of de betaling van lasten. De lasten kunnen in natura (bouwwerken) of in contant geld (storting van een geldsom) geëist worden. Lijst van de stedenbouwkundige lasten
 Openbaar onderzoek van vrijdag 2 december 2022 tot vrijdag 2 december 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits vervult deze rol. U kunt ook op maat gemaakte waarschuwingen ontvangen.
deze vergunningsaanvraag maakt het voorwerp uit van een beroep. Zie volgende dossier: 04/GOU_PU/1795863 
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

In overeenstemming brengen van de verdeling van een eengezinswoning in 3 woningen, de wijziging van het dak, de vergroting van de dakkappellen en de sluiting van de balkons op de tweede verdieping en de vervanging van het schrijnwerk van de voorgevel

Chronologie

Fase Datum
Indiening 26-02-2021
Volledig dossier 13-04-2021
Overlegcommissie 11-05-2021
Betekening van de beslissing 01-07-2021

Adviesverlenende instanties

KCML
Gemeente
Overlegcommissie
Gemachtigde ambtenaar

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Huisvesting 255 m² 255 m² Te bepalen

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
23-07-2021 04/GOU_PU/1795863
11-10-2019 04/PU/1728375

Tijdslijn