Rommelaerelaan 75
1020 Brussel

  • Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting zonder verplichte medewerking van een architectHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 2 van het besluit

Geen openbaar onderzoek

Referenties

Nova referentie04/PU/1751079
Identificatiecode1751079
Gemeentelijke referentieR427/2020

Chronologie

Stap Datum
Indiening 12-06-2020
Extra elementen
Ontvangstbevestiging volledig dossier 07-07-2020
Kennisgeving van besluit 01-10-2020

Geraadpleegde organen

De groene knoppen vertegenwoordigen de overheden en autoriteiten die hun mening over deze kwestie moeten geven. Die in grijs komen niet tussenbeide.

         

Doel

vervangen van de toegangsdeur

Betrokken percelen

21816H0109/00P010

Veranderingen in vloeroppervlakten

Geen gegevens

Vergunnings geschiedenis

Stedenbouwvergunningen waarvan de geolokalisatie vergelijkbaar is met deze.

Indiening Referentie Notificatie Staat
31-01-2020 04/PU/1739851 11-03-2020 Toegekend

Theoretische verwerkingstijd

75 dagen

Documenten

Geen document beschikbaar

Tijdlijn