#}

Beukenootjesstraat 222
1120 Brussel

Openbaar onderzoek afgerond

Het wijzigen van het dakpan aan de voorkant van het gebouw, het wijzigen van het volume aan de achterkant van het gebouw

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van donderdag 26 augustus 2021 tot donderdag 9 september 2021

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 187 m² 195 m² Geweigerd 8 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 04/PU/1722173
Gemeentelijke referentie F849/2019
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 12-08-2019
Volledig dossier 20-08-2021
Termijn voor het afgeven 165 dagen
Begin van openbaar onderzoek 26-08-2021
Einde van openbaar onderzoek 09-09-2021
Overlegcommissie 05-10-2021
Betekening van de beslissing 16-03-2023
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens