Beursstraat 42-44
1000 Brussel

Gewestelijke referentie 04/PU/1702348
Gemeentelijke referentie B133/2019
Gebruikersnaam 1702348
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van maandag 23 mei 2022 tot maandag 23 mei 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Wijzigen van het aantal woningen in een bestaand bouwwerk

Voorwerp van de aanvraag

Een bestaand gebouw verbouwen met behoud van de taverne (gelijkvloers en tussenverdieping) en de 3 appartementen met 1 slaapkamer (van de 1ste tot en met 3de verdieping); inrichten van 2 bijkomende woningen op de 4de en de 5de verdieping (1 appartement met 1 slaapkamer en 1 duplex met 1 slaapkamer); verbouwen van de winkelpui (gelijkvloers en tussenverdieping) en plaatsen van 4 nieuwe dakkapellen langs Kleerkopersstraat

Chronologie

Fase Datum
Indiening 12-02-2019
Overlegcommissie 19-03-2019
Betekening van de beslissing 19-03-2020

Adviesverlenende instanties

KCML
Gemeente
Overlegcommissie

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Huisvesting 353 m² 520 m² 520 m²
Handelszaak 233 m² 233 m² 233 m²
Andere 167 m² 0 m² 0 m²

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
22-02-2022 04/IPEEXT/1832380 28-03-2022
25-11-2021 04/CL3/1823298 31-03-2022
26-10-2021 04/PU/1820202
10-06-2021 04/IPEEXT/1789183 18-06-2021
02-04-2021 04/IPEEXT/1782024 16-04-2021
22-01-2021 04/IPEEXT/1773056 18-02-2021
04-03-2020 04/IPEEXT/1743936 31-07-2020
18-09-2019 04/PFU/1725881 28-10-2019
03-09-2019 04/PU/1724311
13-06-2019 04/IPETMP/1716286 26-09-2019
31-10-2017 PU/655646

Tijdslijn