#}

Hoogstraat 146
1000 Brussel

Openbaar onderzoek afgerond

Verbouwen van een beschermd goed bestaande uit een handelszaak op de begane grond en 3 wooneenheden op de verdiepingen en verhogen met één verdieping.

Wettelijke basis

Realiseren van handelingen en werken met betrekking tot een goed dat op de bewaarlijst staat of dat beschermd is of waarvan de inschrijvings- of beschermingsprocedure is geopend Hoofdstuk II en Hoofdstuk IV van het besluit Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van donderdag 28 maart 2024 tot donderdag 11 april 2024

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Handelszaak 224 m² 224 m² Te bepalen 0 m²
Huisvesting 253 m² 336 m² Te bepalen 84 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 04/PFU/1906686
Gemeentelijke referentie H229/2024
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.
Chronologie
Indiening 30-06-2023
Bijkomende elementen 22-01-2024
Volledig dossier 05-03-2024
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 28-03-2024
Einde van openbaar onderzoek 11-04-2024
Overlegcommissie 23-04-2024
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
  • College van burgemeester en schepenen
  • Overlegcommissie
  • Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen
Technische vraag over het dossier

info@urban.brussels
of via de gemeentebeheerder.

Vermeld in je communicatie de gewestelijke referentie en de betreffende

Openbare gegevens