#}

Atomiumlaan
1000 Brussel

Openbaar onderzoek afgerond

Installatie van het kunstwerk "Onument" in het Park van Osseghem

Wettelijke basis

Realiseren van handelingen en werken met betrekking tot een goed dat op de bewaarlijst staat of dat beschermd is of waarvan de inschrijvings- of beschermingsprocedure is geopend Hoofdstuk II en Hoofdstuk IV van het besluit

Openbaar onderzoek

van donderdag 3 november 2022 tot donderdag 17 november 2022

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Op de gelijkaardige locatie is er geen vergunningsaanvraag

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 04/PFU/1852224
Gemeentelijke referentie O2580/2022
Versie 1
Dossier in beroep

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.
Chronologie
Indiening 19-08-2022
Volledig dossier 05-10-2022
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 03-11-2022
Einde van openbaar onderzoek 17-11-2022
Overlegcommissie 30-11-2022
Betekening van de beslissing 02-02-2023
Adviesverlenende instanties
  • College van burgemeester en schepenen
  • Overlegcommissie
  • Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen
Technische vraag over het dossier

info@urban.brussels
of via de gemeentebeheerder.

Vermeld in je communicatie de gewestelijke referentie en de betreffende

Openbare gegevens