#}

Koningsplein
1000 Brussel

Organiser un événement lumière gratuit, du 13 au 16 février.

Wettelijke basis

Plaatsen van tijdelijke evenementele installaties of tijdelijke installaties voor een werf Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 11 van het besluit

Realiseren van handelingen en werken met betrekking tot een goed dat op de bewaarlijst staat of dat beschermd is of waarvan de inschrijvings- of beschermingsprocedure is geopend Hoofdstuk II en Hoofdstuk IV van het besluit Andere

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Op de gelijkaardige locatie is er geen vergunningsaanvraag

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 04/PFU/1740930
Gemeentelijke referentie INFO_R157/2020
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.
Chronologie
Indiening 07-02-2020
Volledig dossier 17-02-2020
Termijn voor het afgeven 75 dagen
Betekening van de beslissing 18-02-2020
Geldigheid van de vergunning 18-02-2023
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Technische vraag over het dossier

info@urban.brussels
of via de gemeentebeheerder.

Vermeld in je communicatie de gewestelijke referentie en de betreffende

Openbare gegevens