#}

Rue de la Fusée 100
1130 Brussel

Créer une zone de remisage tram nocturne par la sécurisation du terminus existant « Eurocontrol »

Wettelijke basis

Realiseren van werken van infrastructuur en/of stedelijke inrichting Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 9 van het besluit

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
De tijdslijn wordt niet vermeld, want bepaalde gegevens ontbreken of zijn incoherent
Referenties
Gewestelijke referentie 04/PFD/1936077
Gemeentelijke referentie F417/2024
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.

 De straatnaam zou in het nederlands en in het frans moeten worden vermeld

Chronologie
Indiening 11-03-2024
Volledig dossier 23-04-2024
Termijn voor het afgeven 75 dagen
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
  • Gemeentecollege
Technische vraag over het dossier

info@urban.brussels
of via de gemeentebeheerder.

Vermeld in je communicatie de gewestelijke referentie en de betreffende

Openbare gegevens