Helihavenlaan 31-35
1000 Brussel

Gewestelijke referentie 04/PFD/1790386
Gemeentelijke referentie H1367/2021
Gebruikersnaam 1790386
de gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van woensdag 2 februari 2022 tot donderdag 3 maart 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Realiseren van werken van infrastructuur en/of stedelijke inrichting Inrichten van een groene ruimte en/of wijziging van het bodemreliëf, ontbossen of ontginnen of wijzigen van de vegetatie van een gebied waarvan de bescherming door de Regering nodig wordt geacht

Voorwerp van de aanvraag

Heraanleg van het schoolvoorplein Klavertje vier, in het kader van het “Schoolcontract” en van een trap (lanscaping) die toegang geeft tot de zogenaamde Heliport-plaat en deel uitmaakt van het wooncomplex de Lakense Haard.

Chronologie

Fase Datum
Indiening 17-06-2021
Bijkomende elementen 16-11-2021
Begin van openbaar onderzoek 02-02-2022
Einde van openbaar onderzoek 03-03-2022
Overlegcommissie 16-03-2022
Betekening van de beslissing 22-06-2022

Adviesverlenende instanties

Gemeentecollege
Overlegcommissie

Wijzigingen vloeroppervlakte

Geen wijziging van de vloeroppervlakte meegedeeld

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
07-06-2022 04/IPEEXT/1844293 05-07-2022
22-02-2022 04/IPEEXT/1832380 28-03-2022
10-06-2021 04/IPEEXT/1789183 18-06-2021
02-04-2021 04/IPEEXT/1782024 16-04-2021
22-01-2021 04/IPEEXT/1773056 18-02-2021
23-11-2020 04/PFD/1767104 08-12-2021
15-07-2020 04/IPE/1755171 22-12-2020
04-03-2020 04/IPEEXT/1743936 31-07-2020
13-06-2019 04/IPETMP/1716286 26-09-2019
27-09-1993 PU/506054
Ontbrekend gegeven 04/PFD/88154-01

Tijdslijn