#}

Helihavenlaan 31-35
1000 Brussel

Openbaar onderzoek afgerond

Heraanleg van het schoolvoorplein Klavertje vier, in het kader van het “Schoolcontract” en van een trap (lanscaping) die toegang geeft tot de zogenaamde Heliport-plaat en deel uitmaakt van het wooncomplex de Lakense Haard.

Wettelijke basis

Realiseren van werken van infrastructuur en/of stedelijke inrichting Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 9 van het besluit

Inrichten van een groene ruimte en/of wijziging van het bodemreliëf, ontbossen of ontginnen of wijzigen van de vegetatie van een gebied waarvan de bescherming door de Regering nodig wordt geacht Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 8 van het besluit

Openbaar onderzoek

van woensdag 2 februari 2022 tot donderdag 3 maart 2022

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 04/PFD/1790386
Gemeentelijke referentie H1367/2021
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.
Chronologie
Indiening 17-06-2021
Bijkomende elementen 16-11-2021
Volledig dossier 17-12-2021
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 02-02-2022
Einde van openbaar onderzoek 03-03-2022
Overlegcommissie 16-03-2022
Betekening van de beslissing 22-06-2022
Begin van de werken 24-06-2023
Geldigheid van de vergunning 22-06-2025
Adviesverlenende instanties
  • College van burgemeester en schepenen
  • Overlegcommissie
Technische vraag over het dossier

info@urban.brussels
of via de gemeentebeheerder.

Vermeld in je communicatie de gewestelijke referentie en de betreffende

Openbare gegevens