Nieuwe Graanmarkt 8-12
1000 Brussel


Effectenverslag

Referenties

Nova referentie04/IPETMP/1769841
Identificatiecode1769841
Leefmilieu BrusselTMP/1B/2020/1769841

Chronologie

Stap Datum
Indiening 21-12-2020
Ontvangstbevestiging volledig dossier 06-01-2021
Kennisgeving van besluit 10-01-2021

Doel

Uitbating van een asbestwerf

Vergunnings geschiedenis

Geen gegevens beschikbaar

Uitvoeringstermijn

11-01-2024

Documenten

Geen documenten beschikbaar

Tijdlijn