#}

de Tyraslaan 109
1120 Brussel

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 04/IPEMOD/1937182

aanvraag tot milieuvergunning
een milieuvergunning is een toelating om een activiteit uit te baten die een of meer ingedeelde inrichtingen omvat, dit wil zeggen inrichtingen die een impact kunnen hebben op het milieu of op de buurt

De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.
Chronologie
Indiening 19-03-2024
Betekening van de beslissing 14-05-2024
Geldigheid van de vergunning 27-01-2030
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Openbare gegevens