#}

Louizalaan 165
1050 Brussel

Wettelijke basis

Vervanging van twee ketels en een noodgenerator

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 04/IPEEXT/1913420

aanvraag tot milieuvergunning
een milieuvergunning is een toelating om een activiteit uit te baten die een of meer ingedeelde inrichtingen omvat, dit wil zeggen inrichtingen die een impact kunnen hebben op het milieu of op de buurt

Subtype
Uitbreiding / wijziging milieuvergunning

De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.
Chronologie
Indiening 12-09-2023
Betekening van de beslissing 10-10-2023
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Openbare gegevens