#}

Steigerpad 1
1000 Brussel

Openbaar onderzoek afgerond

Openbaar onderzoek

van maandag 20 juni 2016 tot maandag 4 juli 2016

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 04/IPE/554625
Gemeentelijke referentie E662/2016

aanvraag tot milieuvergunning
een milieuvergunning is een toelating om een activiteit uit te baten die een of meer ingedeelde inrichtingen omvat, dit wil zeggen inrichtingen die een impact kunnen hebben op het milieu of op de buurt

De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.
Chronologie
Indiening 08-12-2014
Volledig dossier 07-06-2016
Begin van openbaar onderzoek 20-06-2016
Einde van openbaar onderzoek 04-07-2016
Betekening van de beslissing 20-09-2016
Geldigheid van de vergunning 20-09-2031
Adviesverlenende instanties
  • College van burgemeester en schepenen
Meer technische details

Voor de afgeleverde milieuvergunningen en volledig verklaarde aanvragen, raadpleeg ook de kaart van de milieuvergunningen en de kaart met zendantennes.

Openbare gegevens