#}

Glibertstraat 1
1000 Brussel

Wettelijke basis

Uitbating van een politie commissariaat

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 04/IPE/1937058

aanvraag tot milieuvergunning
een milieuvergunning is een toelating om een activiteit uit te baten die een of meer ingedeelde inrichtingen omvat, dit wil zeggen inrichtingen die een impact kunnen hebben op het milieu of op de buurt

De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.
Chronologie
Indiening 18-03-2024
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
  • Gemeentecollege
  • Overlegcommissie
Openbare gegevens