#}

Pletinckxstraat 19
1000 Brussel

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 04/IPE/1934686

aanvraag tot milieuvergunning
een milieuvergunning is een toelating om een activiteit uit te baten die een of meer ingedeelde inrichtingen omvat, dit wil zeggen inrichtingen die een impact kunnen hebben op het milieu of op de buurt

De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.
Chronologie
Indiening 25-01-2024
Termijn voor het afgeven 30 dagen
Betekening van de beslissing 13-03-2024
Begin van de werken 13-03-2024
Geldigheid van de vergunning 13-03-2039
Adviesverlenende instanties
  • Gemeentecollege
Openbare gegevens