#}

Antoon van Osslaan 1A
1120 Brussel

Openbaar onderzoek afgerond
Wettelijke basis

Uitbating van hoogspanningsstation

Openbaar onderzoek

van woensdag 25 oktober 2023 tot donderdag 23 november 2023

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 04/IPE/1899701
Gemeentelijke referentie A931/2023

aanvraag tot milieuvergunning
een milieuvergunning is een toelating om een activiteit uit te baten die een of meer ingedeelde inrichtingen omvat, dit wil zeggen inrichtingen die een impact kunnen hebben op het milieu of op de buurt

Subtype
Milieuvergunning

De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.

De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
Chronologie
Indiening 27-04-2023
Volledig dossier 27-09-2023
Begin van openbaar onderzoek 25-10-2023
Einde van openbaar onderzoek 23-11-2023
Overlegcommissie 05-12-2023
Betekening van de beslissing 02-01-2024
Geldigheid van de vergunning 03-01-2039
Adviesverlenende instanties
  • College van burgemeester en schepenen
  • Overlegcommissie
Meer technische details

Voor de afgeleverde milieuvergunningen en volledig verklaarde aanvragen, raadpleeg ook de kaart van de milieuvergunningen en de kaart met zendantennes.

Openbare gegevens