#}

Wildewoudstraat 16-17
1000 Brussel

Openbaar onderzoek afgerond

Wettelijke basis

Uitbating van een privéparking en verschillende gebouwen voor gemengd gebruik (kantoren, woningen, cultureel centrum en handel)

Openbaar onderzoek

van zaterdag 17 februari 2024 tot zaterdag 2 maart 2024

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 04/IPE/1860906
Gemeentelijke referentie B71/2024

aanvraag tot milieuvergunning
een milieuvergunning is een toelating om een activiteit uit te baten die een of meer ingedeelde inrichtingen omvat, dit wil zeggen inrichtingen die een impact kunnen hebben op het milieu of op de buurt

De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.
Chronologie
Indiening 28-10-2022
Volledig dossier 16-01-2024
Termijn voor het afgeven 60 dagen
Begin van openbaar onderzoek 17-02-2024
Einde van openbaar onderzoek 02-03-2024
Betekening van de beslissing 12-03-2024
Begin van de werken 12-03-2024
Geldigheid van de vergunning 14-03-2039
Adviesverlenende instanties
  • Gemeentecollege
Meer technische details

Voor de afgeleverde milieuvergunningen en volledig verklaarde aanvragen, raadpleeg ook de kaart van de milieuvergunningen en de kaart met zendantennes.

Openbare gegevens