Laneaustraat 85
1020 Brussel

Gewestelijke referentie 04/ECO/1842034
Gemeentelijke referentie L1320/2022
Gebruikersnaam 1842034
de gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van woensdag 7 september 2022 tot donderdag 6 oktober 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

Bouwen van een nieuw scholencomplex met een basisschool voor 384 kinderen, een tienerschool voor 288 leerlingen, een omnisportzaal en een kunstacademie.

Chronologie

Fase Datum
Indiening 16-05-2022
Begin van openbaar onderzoek 07-09-2022
Einde van openbaar onderzoek 06-10-2022
Overlegcommissie 18-10-2022
Betekening van de beslissing

Adviesverlenende instanties

Access And Go
DBDMH
FOD Binnenlandse Zakende - Veiligheidscommissie ASTRID
Gemeentecollege
Overlegcommissie

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Huisvesting 126 m² 0 m² Te bepalen
Voorziening van collectief belang of van openbare dienst 2.455 m² 7.439 m² Te bepalen

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
17-05-2022 04/IPE/1842453
16-05-2022 04/PFD/1841996
17-12-2020 04/PFD/1770044 15-02-2021
13-07-2020 04/PU/1754288
26-04-2018 CL3/678175
01-08-2016 04/PFD/607265 02-08-2017
12-11-2009 04/PFD/270715 05-02-2010
11-04-2007 04/PFD/181713 18-12-2007
11-02-2004 C_TMP/443452 19-02-2004
13-07-2001 04/IPECL3/438782 13-07-2001
28-05-2001 04/PFD/136826 08-08-2002
10-05-2001 PU/510635 08-08-2002
22-09-1995 04/PFD/102888-01

Tijdslijn