#}

De Wandstraat 35
1020 Brussel

Wettelijke basis

viswinkel

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 04/CL2/1931876
Gemeentelijke referentie D114/2024

aanvraag tot milieuvergunning
een milieuvergunning is een toelating om een activiteit uit te baten die een of meer ingedeelde inrichtingen omvat, dit wil zeggen inrichtingen die een impact kunnen hebben op het milieu of op de buurt

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 07-02-2024
Termijn voor het afgeven 60 dagen
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
  • Gemeentecollege
Openbare gegevens