#}

Arenbergstraat 5-9
1000 Brussel

Wettelijke basis

kopie van D9/2014 (1B)

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
De tijdslijn wordt niet vermeld, want bepaalde gegevens ontbreken of zijn incoherent
Referenties
Gewestelijke referentie 04/CL2/1915904
Gemeentelijke referentie D908/2023

aanvraag tot milieuvergunning
een milieuvergunning is een toelating om een activiteit uit te baten die een of meer ingedeelde inrichtingen omvat, dit wil zeggen inrichtingen die een impact kunnen hebben op het milieu of op de buurt

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

 De datum van de betekening zou niet voor de indieningsdatum mogen liggen

Chronologie
Indiening 04-10-2023
Volledig dossier 04-10-2023
Termijn voor het afgeven 60 dagen
Betekening van de beslissing 07-09-2015
Geldigheid van de vergunning 07-06-2030
Adviesverlenende instanties
  • College van burgemeester en schepenen
Openbare gegevens