#}

Gentsesteenweg 1190
1082 Sint-Agatha-Berchem

Openbaar onderzoek afgerond

Uitbreiding en verbouwing van een gebouw

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van vrijdag 1 september 2023 tot vrijdag 15 september 2023

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Handelszaak 126 m² 138 m² 138 m² 12 m²
Huisvesting 132 m² 151 m² 151 m² 19 m²
Andere 40 m² 40 m² 40 m² 0 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 03/PU/1838079
Gemeentelijke referentie AB 8521 594
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 29-03-2022
Bijkomende elementen 11-01-2023
Volledig dossier 09-06-2023
Termijn voor het afgeven 120 dagen
Begin van openbaar onderzoek 01-09-2023
Einde van openbaar onderzoek 15-09-2023
Overlegcommissie 28-09-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 11-10-2023
 Einde van de opschorting 16-01-2024
Betekening van de beslissing 09-02-2024
Geldigheid van de vergunning 09-02-2027
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
Openbare gegevens