#}

Molignéestraat 24
1160 Oudergem

Garagedeur van een eengezinswoning vervangen

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting zonder verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 2 van het besluit

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 02/PU/1934049
Gemeentelijke referentie 18772
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 22-02-2024
Volledig dossier 13-03-2024
Termijn voor het afgeven 75 dagen
Betekening van de beslissing 15-04-2024
Geldigheid van de vergunning 15-04-2027
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Openbare gegevens