#}

Hugo Van der Goeslaan 37
1160 Oudergem

Het vervangen van raamkozijnen op de 2e en 3e verdieping van een flatgebouw

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 02/PU/1931760
Gemeentelijke referentie 18759
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 02-02-2024
Volledig dossier 15-03-2024
Termijn voor het afgeven 75 dagen
Betekening van de beslissing 09-04-2024
Geldigheid van de vergunning 09-04-2027
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Openbare gegevens