#}

Watersneppenlaan 18
1160 Oudergem

Openbaar onderzoek afgerond

Bouwen van twee uitbreidingen in een kribbe

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van zaterdag 10 februari 2024 tot zaterdag 24 februari 2024

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Voorziening van collectief belang of van openbare dienst 267 m² 310 m² 310 m² 43 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 02/PU/1926552
Gemeentelijke referentie 18704
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 29-11-2023
Bijkomende elementen 12-01-2024
Volledig dossier 06-02-2024
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 10-02-2024
Einde van openbaar onderzoek 24-02-2024
Overlegcommissie 07-03-2024
Betekening van de beslissing 15-03-2024
Geldigheid van de vergunning 15-03-2027
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens