#}

Kardinaal Micaralaan 96
1160 Oudergem

Modifier une lucarne existante (de forme de demi-cercle) en un velux sur un toit en chaume d'une maison unifamiliale

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting zonder verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 2 van het besluit

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 02/PU/1925250
Gemeentelijke referentie 18699
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 24-11-2023
Bijkomende elementen 10-01-2024
Volledig dossier 05-02-2024
Termijn voor het afgeven 75 dagen
Betekening van de beslissing 05-03-2024
Geldigheid van de vergunning 05-03-2027
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Openbare gegevens