#}

Robert Willamestraat 41
1160 Oudergem

Isoleren van een 4-gevelse ééngezinswoning

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 249 m² 278 m² 278 m² 29 m²
Andere 14 m² 14 m² 14 m² 0 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 02/PU/1924551
Gemeentelijke referentie 18686
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 16-11-2023
Bijkomende elementen 21-12-2023
Volledig dossier 06-02-2024
Termijn voor het afgeven 75 dagen
Betekening van de beslissing 27-02-2024
Geldigheid van de vergunning 27-02-2027
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Openbare gegevens