#}

Kleine Wijngaardstraat 102
1160 Oudergem

Het chassis veranderen en de kleur aanpassen

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting zonder verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 2 van het besluit

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 02/PU/1922919
Gemeentelijke referentie 18682
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 09-11-2023
Volledig dossier 13-12-2023
Termijn voor het afgeven 90 dagen
Overlegcommissie 11-01-2024
 Opschorting (Gewijzigd project) 22-01-2024
 Einde van de opschorting Te bepalen
Betekening van de beslissing 09-04-2024
Geldigheid van de vergunning 02-05-2027
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
Openbare gegevens