#}

Henri Simonsstraat 2
1160 Oudergem

Openbaar onderzoek afgerond

Bouwen van een uitbreiding en vier dakkappellen aan een drie gevelse-ééngezinswoning

Wettelijke basis

Wijzigen van de bestemming of het gebruik van een ONBEBOUWD goed Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 5 van het besluit

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van donderdag 14 maart 2024 tot donderdag 28 maart 2024

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 164 m² 182 m² Te bepalen 18 m²
Andere 25 m² 25 m² Te bepalen 0 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 02/PU/1922652
Gemeentelijke referentie 18677
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 06-11-2023
Volledig dossier 08-03-2024
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 14-03-2024
Einde van openbaar onderzoek 28-03-2024
Overlegcommissie 11-04-2024
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens