#}

Witvissenlaan 44
1160 Oudergem

De bestaande tuin omheinen en een boom vellen

1 boom te kappen
Wettelijke basis

Inrichten van een groene ruimte en/of wijziging van het bodemreliëf, ontbossen of ontginnen of wijzigen van de vegetatie van een gebied waarvan de bescherming door de Regering nodig wordt geacht Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 8 van het besluit

Het vellen of verplaatsen van een boom, of het uitvoeren van eender welke ingreep die een bedreiging kan vormen voor de overleving van een hoogstammige boom (niet aan de weg gelegen) hfdst. II en III, afdeling 7 van het besluit

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 02/PU/1921659
Gemeentelijke referentie 18674
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 25-10-2023
Bijkomende elementen 22-01-2024
Volledig dossier 28-02-2024
Termijn voor het afgeven 75 dagen
Betekening van de beslissing 13-03-2024
Begin van de werken 29-03-2024
Geldigheid van de vergunning 13-03-2027
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Openbare gegevens