#}

Charles Lechatstraat 3
1160 Oudergem

Een woonhuis met drie gevels in overeenstemming brengen met de voorschriften.

Wettelijke basis

Andere

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 155 m² 155 m² 155 m² 0 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 02/PU/1918087
Gemeentelijke referentie 18668
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 19-10-2023
Bijkomende elementen 17-01-2024
Volledig dossier 02-02-2024
Termijn voor het afgeven 45 dagen
Betekening van de beslissing 15-03-2024
Begin van de werken 22-03-2024
Einde van de werken 22-03-2024
Geldigheid van de vergunning 15-03-2027
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Openbare gegevens