#}

Pierre Schoonejansstraat 23A
1160 Oudergem

Veranderen het bestemming van twee woningen naar een ééngezinswoning, het aanpassen van 2 kamers op de 2de verdieping (zolder), het conform stellen van de inkomdeur en van de ramen

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 147 m² 147 m² 147 m² 0 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 02/PU/1917626
Gemeentelijke referentie 18665
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 16-10-2023
Bijkomende elementen 10-01-2024
Volledig dossier 12-03-2024
Termijn voor het afgeven 75 dagen
Betekening van de beslissing 02-04-2024
Geldigheid van de vergunning 02-04-2027
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Openbare gegevens