#}

Charles Schallerlaan 83
1160 Oudergem

Verbouwen en renoveren van een 3-front eengezinswoning

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 192 m² 199 m² 199 m² 7 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 02/PU/1914794
Gemeentelijke referentie 18647
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 25-09-2023
Bijkomende elementen 27-11-2023
Volledig dossier 15-12-2023
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Overlegcommissie 25-01-2024
 Opschorting (Gewijzigd project) 05-02-2024
 Einde van de opschorting Te bepalen
Betekening van de beslissing 05-03-2024
Begin van de werken 17-03-2024
Geldigheid van de vergunning 05-03-2027
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens