#}

Jean François Leemanslaan 8
1160 Oudergem

Mettre en conformité la pose d'un châssis dans la salle de bains du 1er étage en façade arrière et changer la position de la fenêtre de la petite chambre.

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 111 m² 111 m² 111 m² 0 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 02/PU/1914592
Gemeentelijke referentie 18640
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 14-09-2023
Bijkomende elementen 16-11-2023
Volledig dossier 11-12-2023
Termijn voor het afgeven 75 dagen
Betekening van de beslissing 20-02-2024
Geldigheid van de vergunning 20-02-2027
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Openbare gegevens