#}

Kleine Wijngaardstraat 218
1160 Oudergem

Openbaar onderzoek afgerond

Een eengezinswoning in overeenstemming brengen (uitbreiding) en een dakkapel maken in het achterdakvlak

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van donderdag 9 november 2023 tot donderdag 23 november 2023

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 217 m² 222 m² 222 m² 5 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 02/PU/1912658
Gemeentelijke referentie 18628
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 28-08-2023
Volledig dossier 13-10-2023
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 09-11-2023
Einde van openbaar onderzoek 23-11-2023
Overlegcommissie 30-11-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 11-12-2023
 Einde van de opschorting 07-02-2024
Betekening van de beslissing 13-03-2024
Geldigheid van de vergunning 15-03-2027
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens