#}

Kleine Wijngaardstraat 140
1160 Oudergem

Openbaar onderzoek afgerond

Bouwen van een uitbreiding met twee verdiepingen achteraan een ééngezinswoning

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van donderdag 5 oktober 2023 tot donderdag 19 oktober 2023

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 122 m² 140 m² 140 m² 19 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 02/PU/1911630
Gemeentelijke referentie 18620
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 02-08-2023
Volledig dossier 08-09-2023
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 05-10-2023
Einde van openbaar onderzoek 19-10-2023
Overlegcommissie 26-10-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 27-11-2023
 Einde van de opschorting Te bepalen
Betekening van de beslissing 16-02-2024
Geldigheid van de vergunning 19-02-2027
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens