#}

Gustave Demeylaan 118
1160 Oudergem

Vervangen van een veranda, het veranderen van muren op de eerste verdieping van een ééngezinswoning

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 02/PU/1910212
Gemeentelijke referentie 18606
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 26-07-2023
Bijkomende elementen 29-11-2023
Volledig dossier 02-02-2024
Termijn voor het afgeven 75 dagen
Betekening van de beslissing 16-02-2024
Geldigheid van de vergunning 16-02-2027
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Openbare gegevens