#}

Waversesteenweg 1800
1160 Oudergem

De samenvoeging van twee woonhuizen in overeenstemming brengen en een dakkapel bouwen op de achtergevel

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 271 m² 275 m² 275 m² 4 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 02/PU/1906855
Gemeentelijke referentie 18575
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 29-06-2023
Volledig dossier 01-03-2024
Termijn voor het afgeven 75 dagen
Betekening van de beslissing 13-03-2024
Geldigheid van de vergunning 13-03-2027
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Openbare gegevens