#}

Léon Houyouxlaan 36
1160 Oudergem

Conform stellen van het aanpassen van de woning, van de ramen en het isoleren van de achtergevel van een gebouw met drie woonheden

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 229 m² 229 m² 229 m² 0 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 02/PU/1906791
Gemeentelijke referentie 18571
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 22-06-2023
Bijkomende elementen 08-09-2023
Volledig dossier 18-10-2023
Termijn voor het afgeven 75 dagen
 Opschorting (Gewijzigd project) 29-12-2023
 Einde van de opschorting Te bepalen
Betekening van de beslissing 16-02-2024
Begin van de werken 26-03-2024
Geldigheid van de vergunning 19-02-2027
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Openbare gegevens