#}

Tervuursesteenweg 60A
1160 Oudergem

Openbaar onderzoek afgerond

Conform stellen en aanpassen van de zolder van een ééngezinswoning, het bouwen van een dakkappel en het isoleren van het dak

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van donderdag 9 november 2023 tot donderdag 23 november 2023

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 222 m² 230 m² 230 m² 8 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 02/PU/1906372
Gemeentelijke referentie 18561
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 29-06-2023
Bijkomende elementen 09-10-2023
Volledig dossier 18-10-2023
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 09-11-2023
Einde van openbaar onderzoek 23-11-2023
Overlegcommissie 21-12-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 15-01-2024
 Einde van de opschorting 11-03-2024
Betekening van de beslissing 02-04-2024
Geldigheid van de vergunning 03-04-2027
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens