#}

Jean François Leemanslaan 45-47
1160 Oudergem

De voorgevel isoleren, de deur en de kleur van de ramen op nr. 45 veranderen, de ramen in de voorgevel op de 1e en 2e verdieping en de deur op nr. 47 vervangen

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting zonder verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 2 van het besluit

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 02/PU/1901112
Gemeentelijke referentie 18532
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 08-05-2023
Bijkomende elementen 07-06-2023
Volledig dossier 26-06-2023
Termijn voor het afgeven 120 dagen
Betekening van de beslissing 18-09-2023
Begin van de werken 27-11-2023
Geldigheid van de vergunning 18-09-2026
Adviesverlenende instanties
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens