#}

Daniel Boonlaan 89
1160 Oudergem

Openbaar onderzoek afgerond

Bouwen van een uitbreiding aan de achterzijde, het verhogen van het dak, het creëren van twee dakkapellen, het isoleren van de gevels en het wijzigen van de raamkozijnen van een ééngezinswoning

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van donderdag 18 mei 2023 tot donderdag 1 juni 2023

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 124 m² 157 m² 157 m² 33 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 02/PU/1900290
Gemeentelijke referentie 18520
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 27-04-2023
Volledig dossier 12-05-2023
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 18-05-2023
Einde van openbaar onderzoek 01-06-2023
Overlegcommissie 08-06-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 18-08-2023
 Einde van de opschorting 25-09-2023
Betekening van de beslissing 18-10-2023
Geldigheid van de vergunning 23-10-2026
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens