#}

Jean François Leemanslaan 36
1160 Oudergem

Openbaar onderzoek afgerond

Isoleren van de voorgevel van een ééngezinswoning

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting zonder verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 2 van het besluit

Openbaar onderzoek

van donderdag 5 oktober 2023 tot donderdag 19 oktober 2023

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 177 m² 193 m² 193 m² 16 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 02/PU/1894899
Gemeentelijke referentie 18470
Versie 2

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 15-03-2023
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 05-10-2023
Einde van openbaar onderzoek 19-10-2023
Overlegcommissie 26-10-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 27-11-2023
 Einde van de opschorting Te bepalen
Betekening van de beslissing 21-02-2024
Geldigheid van de vergunning 21-02-2027
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens