#}

Jean-Baptiste Vandercammenstraat 26
1160 Oudergem

Openbaar onderzoek afgerond

Isoler les façades d'une maison unifamiliale par l'extérieur

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting zonder verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 2 van het besluit

Openbaar onderzoek

van donderdag 25 januari 2024 tot donderdag 8 februari 2024

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 02/PU/1894872
Gemeentelijke referentie 18468
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 16-03-2023
Bijkomende elementen 22-12-2023
Volledig dossier 22-01-2024
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 25-01-2024
Einde van openbaar onderzoek 08-02-2024
Overlegcommissie 22-02-2024
Betekening van de beslissing 13-03-2024
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens