#}

Jean Vanhaelenlaan 4
1160 Oudergem

Openbaar onderzoek afgerond

Veranderen van een uitbreiding en van een platte dak tot een terras van een ééngezinswoning

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van donderdag 31 augustus 2023 tot donderdag 14 september 2023

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 185 m² 191 m² 191 m² 7 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 02/PU/1893336
Gemeentelijke referentie 18455
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 27-02-2023
Bijkomende elementen 09-06-2023
Volledig dossier 18-07-2023
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 31-08-2023
Einde van openbaar onderzoek 14-09-2023
Overlegcommissie 28-09-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 11-10-2023
 Einde van de opschorting 26-12-2023
Betekening van de beslissing 16-02-2024
Geldigheid van de vergunning 16-02-2027
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens