#}

Georges Golinvauxsquare 11
1160 Oudergem

Openbaar onderzoek afgerond

Afbraken van een veranda en het bouwen van een uitbreiding, het bouwen van een dakkapel aan de achterzijde en de zolder verbouwen, het veranderen van de kozijnen van een ééngezinswoning

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van donderdag 5 januari 2023 tot donderdag 19 januari 2023

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 165 m² 172 m² 172 m² 7 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 02/PU/1854642
Gemeentelijke referentie 18322
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 07-09-2022
Bijkomende elementen 19-07-2023
Volledig dossier 09-12-2022
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 05-01-2023
Einde van openbaar onderzoek 19-01-2023
Overlegcommissie 26-01-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 15-09-2023
 Einde van de opschorting 15-04-2024
Betekening van de beslissing 02-04-2024
Geldigheid van de vergunning 03-04-2027
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens